Blok 6: De laatste loodjes

Nog maar een paar weken en dan is het jaar alweer voorbij. Natuurlijk kunnen we dat niet zo maar ongemerkt laten gebeuren, en hebben we nog een en ander voor in de agenda.


Activiteiten

Vikingfestival

Op zondag 11 juni bezoeken we het Vikingfestival bij de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam. Het programma is een leuke combinatie van vermaak en verdieping. Zo zullen er levende Vikingen rondlopen die hun ambachten laten zien en erover vertellen. Aan de andere kant hebben we als thema de Edda en de Noordse mythologie gekozen en zullen er twee lezingen worden gehouden over geloof, wereldbeschouwing en de overgang van heidendom naar Christendom.

We zullen om 10:30 verzamelen op Rotterdam Centraal, waarna we met z’n alleen naar de Sjømannskirken gaan. Meer informatie vindt je hier. Ook op zaterdag 10 juni is er al veel te doen in Rotterdam, en het staat je natuurlijk vrij hier zelf ook naar toe te gaan.

Boekenmarkt & Jaarafsluiting

De tweedejaars komen terug uit Scandinavië en de derdejaars zwaaien af, dus is het natuurlijk wel zo gezellig om nog een laatste keer met z’n allen te borrelen. Daarom organiseren we op 5 juli een jaarafsluiting.

Eerst zullen we nog, zoals we vaker doen, van 12u tot 13u een hoop Scandinavisch leesvoer aanbieden. Wel zo leuk om je taalvaardigheid tijdens de vakantie te kunnen bijspijkeren, natuurlijk. Bovendien is op dat moment het tweede merchmoment, dus als het tegen die tijd nog niet gelukt is om je merch op te halen kan dat tijdens de boekenmarkt.

Na de boekenmarkt vindt de ALV plaats (meer informatie hieronder). Na afloop van de ALV gaan we gezellig met z’n allen (als het weer het toelaat) borrelen in het Oosterpark. Nordom zorgt voor wat te drinken, een snackje en spelletjes.


Bestuur 25

Inmiddels is de zoektocht naar bestuur 25 voltooid en kunnen we het kandidaat-bestuur van volgend jaar aan jullie voorstellen!

  • Noortje Peek – Voorzitter;
  • Gilles Tijmes – Secretaris;
  • Merle van Geldrop – Penningmeester;
  • Stefan van den Hauten – Algemeen Bestuurslid.
ALV

Om het volgende bestuur een goede start te kunnen bieden zullen we op 5 juli, na de boekenmarkt van 13:30u tot ongeveer 15:00u een ALV organiseren. Deze zal in hybride vorm plaatsvinden in PCH 5.08. Als je niet in Amsterdam aanwezig kan zijn kan je in de mail ook de zoomlink vinden.

Op de ALV zullen de volgende zaken voorbij komen: de instemming van het nieuwe bestuur, de eindrekening van de studiereis, de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement. Een aantal belangrijke zaken, waarbij jouw stem belangrijk kan zijn, dus kom vooral!


Borrels

Natuurlijk gaan we in blok 6 ook nog gewoon borrelen bij van Zuylen! De borrels zullen op 8 en 22 juni vanaf 15u plaatsvinden.

Hopelijk tot dan in van Zuylen of bij de andere activiteiten!