Nordom: Studievereniging Scandinavistiek

Sinds januari 2000 is Nordom de studievereniging van de studie Scandinavistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Onze leden studeren Deens, Noors of Zweeds of hebben gewoon een grote interesse voor Scandinavië.

We hebben ongeveer negentig leden, waardoor bijna iedereen elkaar kent! Op deze manier kun je nieuwe vrienden maken en wellicht een netwerk opbouwen voor later.

Nordom in Þingvellir tijdens de studiereis naar IJsland in 2022. Foto: Gilles Tijmes

Activiteiten

Nordom organiseert een groot aantal activiteiten die te maken hebben met Scandinavië. Zo vieren we een aantal Scandinavische feesten, zoals Lucia, Julebord en Midsommar. Daarnaast worden er ook studie gerelateerde activiteiten georganiseerd, zoals workshops of lezingen.

Tot slot borrelen we regelmatig in onze stamkroeg Café van Zuylen om de hoek van de faculteit en kijken we zo nu en dan naar een Scandinavische film of serie. Op deze manier kun je je studiegenoten en de andere leden van de vereniging op een gezellige manier leren kennen.

Organisatie

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door het bestuur. Mocht je vragen hebben mag je hen altijd een berichtje sturen of aanspreken in de wandelgangen van het PCH!

Naast het bestuur heeft Nordom een aantal commissies. De bladcommissie, beter bekend als de Noorderlicht-redactie, produceert ons verenigingsblad Noorderlicht. Mocht je van schrijven houden, neem dan vooral contact met hen op, want leden mogen altijd vrij stukken insturen! Daarnaast heeft Nordom een reiscommissie die de jaarlijkse studiereis organiseert. De inschrijving hiervoor is meestal rond het einde van blok 1.


Statuten, Regels & Plannen

De statuten vormen de grondregels van onze verenging. Daarnaast heeft Nordom een huishoudelijk reglement waarin o.a. bestuurstaken vastgelegd zijn. De huidige statuten en het huishoudelijk reglement zijn hieronder te vinden. Binnen Nordom geldt bovendien de gedragscode van de Universiteit van Amsterdam.
We verwachten van alle leden dat ze de statuten, het HR en de UvA gedragscode naleven.

Nordom is voor en door de leden. Dat betekent ook dat het bestuur volledige openheid van zake dient te geven over het reilen en zeilen van de vereniging. De plannen van het huidige bestuur, alsmede de realisatie van het vorige bestuur zijn in het bestuursplan respectievelijk jaarverslag terug te lezen. Leden kunnen deze documenten te allen tijde opvragen bij de secretaris.