Opleidingscommissie

Voor alle opleidingen aan de UvA is er een opleidingscommissie (OC) die de kwaliteit van de opleiding in de gaten houdt. De commissie bestaat uit docenten en studenten. De docent-leden worden in principe voor een periode van twee jaar aangesteld, student-leden voor één jaar.

De taken van de opleidingscommissie
De OC is een bij wet ingesteld orgaan dat inspraak- en adviesrecht heeft op opleidingsniveau en speelt als zodanig een belangrijke rol in de kwaliteitszorgcyclus. Door adviezen te geven aan het opleidingsbestuur of de decaan draagt de OC bij aan het op peil houden en zo mogelijk verhogen van de kwaliteit van de opleiding. Adviezen kunnen zowel gaan over de inhoud van het programma als over het examenregelement. Verder probeert de OC inzicht te hebben in hoe de studenten de door hun gevolgde vakken waarderen, o.a. door middel van vakevaluaties. Wanneer daar aanleiding toe is, zal de OC het opleidingsbestuur adviseren over hoe een probleem opgelost kan worden.

Voor meer algemene informatie over de opleidingscommissies aan de UvA kun je terecht op de OC-pagina van de FGw.

De leden van de opleidingscommissie
De OC Scandinavische Talen en Culturen bestaat uit vier leden, twee student-leden en twee docent-leden. De indeling van de commissie wisselt.

Contact
Je kunt bij ons terecht met opmerkingen over de kwaliteit van het programma. Het is belangrijk dat de OC op de hoogte is van de mening van studenten en docenten, zodat wij het opleidingsbestuur op adequate wijze van advies kunnen voorzien. Jullie input is dus meer dan welkom.

Ons algemene e-mailadres is: oc-scandinavisch-fgw@uva.nl

Als je studiegerelateerde problemen, klachten of opmerkingen hebt die je met de OC zou willen bespreken, dan kan je ook altijd in de wandelgangen of tijdens de pauzes de student-leden aanspreken. Zij zijn altijd bereid om een vertrouwelijk gesprek te voeren.

Deelname
Wil je volgend jaar zitting nemen in de OC? Meld je dan z.s.m. aan bij de voorzitter van de opleidingscommissie.

De opleidingscommissie staat volledig los van Nordom. Deze tekst wordt enkel voor de gemakkelijkheid hier aangeboden.