Bladcommissie

Noorderlicht heeft meestal 2 uitgaves per jaar. De bladcommissie bedenkt het thema, redigeert de ingekomen stukken en zorgt voor een mooie lay-out. Op dit moment wordt het Noorderlicht echter uitgegeven als webartikelen op hun eigen website. Daarnaast schrijft de commissie zelf ook stukken. Leden mogen altijd vrij stukken insturen! Mail voor vragen naar info@nordom.nl

De redactie van de huidige bladcommissie (2021-2022) bestaat uit Imme Smits