Contact

Voor contact met Nordom en het bestuur kun je een mailtje sturen naar info@nordom.nl.

Bestuursleden 2016-2017:
Juliëtte (voorzitter)
Harmke(penningmeester)
Jelle (secretaris)
Carmen (algemeen)

Commissies:
Reiscommissie: reiscommissie@nordom.nl.
Bladcommissie: redactienoorderlicht@nordom.nl.

Postadres:
Studievereniging Nordom
Spuistraat 134, kamer 2.01F
1012 VB Amsterdam

Bankgegevens: 
Ons rekeningnummer is IBAN NL51 INGB 0006 6254 63 ten name van Nordom Amsterdam.

Onderwijsadministratie:
Voor algemene informatie over de opleiding kun je terecht bij de Onderwijsadministratie PCH:

P.C. Hoofthuis, kamer 0.12
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 16.00 uur
Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam
T: +31 (0)20 525 4484 (maandag t/m vrijdag van 13.00 – 16.00 uur).
Van 10.00 – 13.00 uur kun je voor algemene vragen terecht bij onderwijsadministratie BG2

Deze informatie is overgenomen van de officiële contactpagina van de opleiding op de website van de UvA.